30 let UNIKOM Úvod

Služby a ceník

Prosinec 2023


UhlíBriketyPísekSlužby

Uhlí

Kostka 645 Kč/q
Ořech 1 635 Kč/q
Ořech 2 625 Kč/q
Uhelný prach 389 Kč/q
Uhlí balené ořech 1 - balení 25 kg 210 Kč/bal.
Uhlí balené ořech 2 - balení 25 kg 205 Kč/bal.
Uhlí balené kostka - balení 25 kg 215 Kč/bal.

Brikety

Brikety REKORD 2 919 Kč/q
Brikety REKORD 4 919 Kč/q
Koks ořech 2 1399 Kč/q
Brikety balené Rekord 2 - balení 25 kg 280 Kč/bal.
Brikety balené Rekord 4 - balení 25 kg 280 Kč/bal.
Brikety balené 7 - balení 10 kg 160 Kč/bal.
Dřevěné brikety (Kvádr) - balení 10 kg 110 Kč/bal.
Dřevěné brikety (Kvádr) - balení 25 kg 260 Kč/bal.
Dřevěné brikety (Válce) tvrdé dřevo - balení 10 kg 160 Kč/bal.
Dřevěné brikety (Kvádr) tvrdé dřevo - balení 10 kg 110 Kč/bal.

Písek

Písek tříděný - Betonářský 730 Kč/t
Písek tříděný - Maltářský 730 Kč/t
Drť 0/2 539 Kč/t
Drť 0/32 669 Kč/t
Drť 2/5 939 Kč/t
Drť 4/8 939 Kč/t
Drť 11/22 839 Kč/t
Drť 4/8 bílá 2481 Kč/t
Drť 16/22 836 Kč/t
Makadam 32/63 839 Kč/t
Drť 4/8 bílá hřbitovní - balení 10 kg 40 Kč/bal.
Posypová sůl - balení 25 150 Kč/bal.

Služby

Doprava uhlí k zákazníkovi je zdarma:

v místě Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice doprava zdarma nad 30 q

Multikára (min. odběr 10q) - Čáslav, Uhl.Janovice
doprava zdarma nad 10 q do 10 km, 10 km až 15 km 367,36 Kč s DPH

IVECO (min. odběr 15q) - Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice

Nakládka:
Nakládka písku, drtě a kačírku 45 Kč

Úklid uhlí dopravníkem (Skládání pásem)

             - Dopravní pás 2,8 m lze zvednout až do výšky 0,80 m

            - Dopravní pás 3,2 m lze zvednout až do výšky 0,80 m
            - Dopravní pás 5 m lze zvednout až do výšky 2 m (Pouze uhelné sklady Uhlířské Janovice)

 

Brikety upozornění

BRIKETY nedoporučujeme skládat dopravním pásem z důvodu možného mechanického poškození. Pokud i přesto bude zákazník trvat na složení pásem, vzdává se možnosti uplatnění reklamace na podíl prachu a briketového otěru a toto potvrdí svým podpisem.

 


Doplňující jakostní znaky uhelných produktů

Tavitelnost popela

druh paliva teplota popela ℃
DT ST HT FT
ko2 1079 1089 1399 1408
o1 1181 1192 1430 1440
o2 1152 1161 1428 1437
hp 1142 1150 1492 1498
ps1 1234 1245 >1500 >1500
ps2 1202 1213 >1500 >1500

Melitelnost

druh paliva melitelnost dle
Hardgr. VTI
ko2 není určena
o1 není určena
o2 není určena
hp 37,81 1,03
ps1 78,00 1,70
ps2 89,00 1,83

Obsah butimentu

druh paliva Bdaf hm. %
ko2 1,73
o1 2,03
o2 2,08
hp 1,08
ps1 1,41
ps2 1,51

Požárně bezpečnostní charakteristika uhlí

druh uhlí teploty v ℃ spodní mez výbušnosti rozvířeného prachu (g/m3)
usazeného prachu rozvířeného prachu
vznícení vznícení 2kJ
tříděné 220 480 20
prachové 230 500 40

Základní druhy paliv

ko2 kostka
o1 ořech 1
o2 ořech 2
jp hruboprach
ps průmyslová směs

Značky a zkratky

DT teplota deformace
ST teplota měknutí
HT teplota tání
FT teplota tečení
Bdef obsah bitumentu v hořlavině

Výpočty maximálních hodnot

Obsah veškeré vody
Wrt max = Wrt prům + R
R = 3 u tříděného uhlí a hruboprachu
R = 3,9 u prané produkce vč. směsí

Obsah bezvodého popela
Admax = Adprům + R
R = 3,2 pro prané a tříděné produkty
R = 4,5 pro hruboprach

Obsah bezvodé síry
Sdt max = Sdt prům + R
R = 0,8 u všech produktů Dolu Bílina
Sdt max = Sr × 100 / (100 - Wrt )
Srm prům = Sdt prům × ((100 - Wrt)/(Qfl × 10))
Srm max = Sdt max × ((100 - Wrt)/(Qrl × 10))
v gramech/MJ

stav paliva norma původní r analytický a bezvodý d hořlavina daf organická hmota o
původní r ČSN 44 1310 1 100 - Wa
100 - Wft
100
100 - Wft
100
100 - (Wft + Af)
100
100  - (Wft + Mf)

Základní sortiment a kvalita uhlí - Doly bílina

Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb.

Důl obch. označení zrnitost v mm Hdaf prům. % Wrt prům. % Ad prům. % Sr prům. % Srm prům. g/MJ Vdaf prům. % Qdafs prům. MJ/kg Qrl prům. MJ/kg Cd prům. % přípustný obsah v % hm.
klíč třídn. druh paliva podsítné nadsítné
DB 113 ko2 40 - 100 5,7 29,00 9,7 0,77 0,44 47 30,4 17,6* 67,00 13 10
121 o1 20 - 40 5,7 29,00 9,7 0,77 0,44 47 30,4 17,6* 67,00 13 10
122 o2 10 - 25 5,7 29,00 9,7 0,77 0,44 47 30,4 17,6* 67,00 15 15
135 hp1 0 - 10 5,7 29,00 13,1 0,84 0,50 47 30,2 17,0 63,00 12
151 ps1 0 - 40 5,8 27,00 22,5 0,85 0,58 48 29,5 15,0 58,00 12
152 ps2 0 - 40 6,0 25,00 40,0 0,82 0,72 53 28,2 11,5 46,00 12

Použité symboly

Hdef vodík v hořlavině
Wrt obsah veškéré vody v původním stavu
Ad obsah popela v bezvodé stavu
Sr obsah síry v původním stavu
Srm mísná sirnatost
Vdaf obsah prchavé hořlaviny
Qdafs spalné teplo v hořlavině
Qrl výhřevnost v původním stavu
Cd uhlík bezvodý